Jakub Pielak - Free Fusion Band. Projekty

 

OD LP LABORATORY DO ... FREE FUSION BAND!Zespół Free Fusion Band powstał po emigracji lidera do Norwegii, w roku 2003. W początkowym okresie formacja nosiła nazwę LP Laboratory, nawiązującą do fascynacji awangardową formacją jazzową - Laboratorium. Projekt powstał na potrzeby polsko - norweskiego wydarzenia kulturalnego pod auspicjami szkoły muzycznej Oslo Musikk og Kuluturskole. Ciekawostkę stanowi fakt, iż plakatem reklamowym wydarzenia stał jeden z obrazów Wojciecha Siudmaka, ilustratora powieści Philipa K. Dicka, udostępniony Jakubowi Pielakowi dla potrzeb projektu, w którym udział wzięło ośmioro muzyków z Polski, Norwegii i Szwecji.

Zgromadzony materiał stał się motorem do dalszych działań muzyka. Naturalną koleją rzeczy było powołanie do życia formacji - Free Fusion Band, której trzon obecnie stanowią: Jakub Pielak, Joanna Szczerbowska-Kowal oraz Tomasz Koza.

Po opublikowaniu 25.10.2017 roku swojego pierwszego dzieła fonograficznego, lider Free Fusion Band już myśli intensywnie nad jego kontynuacją...